A tanszék Oktatás / Hallgatóknak Kutatás Berendezések Publikációk Együttműködések Letöltések Hírek

Oktatási tevékenység

Alapképzés«»Szakirányú «»Akkreditált tárgyak«»PhD«»Mérések

Alapképzés

Fizikus hallgatók számára

 • 1 félév optika
 • 3 félév fizika laboratóriumi gyakorlatok
 • 1 félév kísérleti fizika
 • 2 félév programozás
 • 1 félév elektrodinamika alapjai

Villamosmérnök hallgatók számára

 • 2 félév kísérleti fizika, BsC
 • 1 félév elméleti fizika, MsC (kvantummechanika és szilárdtestfizika)
 • 1 félév mérnöki kémia
 • 1 félév alkamazott szilárdtestfizika

Vegyészmérnök hallgatók számára

 • 1 félév anyagjellemzés
 • 1 félév fizika környezetmérnököknek

Gépészmérnök hallgatók számára

 • 2 félév fizika
 • 2 félév alkalmazott lézertechnika
 • 1 félév lézerfizika

Szakirányú képzés

 • Fizikai problémák megoldása
 • Fizikai Optika
 • Lézerfizika
 • Optikai anyagok és technológiák
 • Optikai rendszerek tervezése
 • Optikai jelfeldolgozás
 • Interferencia
 • Kristályfizika
 • Kvantumelektronika
 • Spektroszkópia
 • Optoelektronikai eszközök
 • Szilárdtestek tulajdonságai
 • Mikroszkópia
 • A biofizika alapjai
 • Felületek fizikai kémiája
 • Felületfizika
 • Félvezetőfizika
 • Diffúzió szilárdtestekben
 • Vákuumfizika és -technika
 • Elektron- és ionoptikák
 • Az anyagtudomány kísérleti módszerei
 • Atomi szintű számítógépes szimuláció
 • Fényemisszió és fényforrások
 • Mikro- and nanotechnológiák
 • Alkalmazott plazmafizika
 • Szakmailag irányított egyéni tanulmányok (1 Félév BSc - 3 félév MSc)

Akkreditált tárgyak adatlapjai

Az alábbi linkek nyitják és csukják az adatlapok listáját, amelyekről az adatlapok letölthetőek.


PhD képzések

 • 2 félév optika és kvantumoptika
 • 1 félév alkalmazott szilárdtestfizika
 • 2 félév felületfizika
 • 1 félév lézerfizika
 • Szakmailag irányított egyéni tanulmányok (6 félév)

Specializációkat kínálunk a fizikai optika, felületfizika és környezetvédelem területén. (ld. még a kutatási területeket!) Ebben a programban több, mint 120 hallgató vett részt akik közül 52 szerezte meg a PhD fokozatot az elmúlt 10 évben.


Hallgatói mérések

 • Koherens optikai jelfeldolgozás
 • Lézerdióda
 • Optikai hullámvezető
 • Akusztooptikai szűrő
 • Elektronsugaras litográfia
 • Optikai rács
 • CD lemezjátszó fej
 • Lézeres rezgésmérő
 • CO_2 lézerek orvosi alkalmazásai
 • CO_2 lézerek ipari alkalmazása
 • Akusztooptikai fénydiffrakció
 • Optikai heterodin detektálás
 • Lencsehibák vizsgálata sugárkövetés módszerével
 • Gammasugárzás abszorpciója, folyadékszint tulajdonságainak vizsgálata és sűrűségmérés
 • Bétasugárzás abszorpciójának és visszaszóródásának vizsgálata, vastagságmérés
 • Magnetooptikai Kerr-szög mérése. Mágneses momentum mérése vibrációs magnetométerrel
 • Lock-in erősítő.
 • Félvezető optikai detektorok
 • Auger elektronspektroszkópia
 • Röntgen-diffrakció
 • Szekunder ion tömegspektroszkópia
 • CD-író-olvasó optikai rendszerének tesztelése
 • UV-látható és NIR spektrofotometria
 • Klorofill fluoreszcencia
 • ZnSe egykristály abszorpciós vizsgálata
 • Spektrofotométer: Hidrogén színkép, tiltott sáv
 • Hangolható festéklézer. Optikai sokcsatornás analizátor

Tantárgy információk itt

BSc szakdolgozat témák«»MSc diploma témák«»PhD témák


Szakmailag irányított egyéni tanulmányok

TDK, önálló laboratórium, szakmai gyakorlat, BSc szakdolgozat, MSc diplomamunka, PhD kutatási tevékenység fizikus, villamos-, vegyész- és gépészkari hallgatóknak.

További szakmai információk találhatóak az Atomfizika Tanszék 'Kutatás' lapján, illetve személyesen a témavezetőknél

A témavezetővel egyeztetve az alábbi témák bármelyikében lehetőség van TDK munkák elkészítésére is!

Témakiírások (részletekért kattintson a linkekre!)

BSc szakdolgozat témák

 1. Beültethető hidrofil lencseanyagok törésmutatójának vizsgálata folyadékban
 2. Az emberi szem szórásának vizsgálata hullámfrontszenzorral
 3. Spintronika szobahőmérsékleten: nitrogén-vakancia hiba vizsgálata gyémántban kvantummechanikai számításokkal
 4. Biológiai jelzőrendszerek és harmadik generációs napelemek: félvezető nanokristályok vizsgálata modern számítógépes módszerekkel
 5. Szilíciumkarbid nanorészecskék előállítása és jellemzése modern optikai módszerekkel
 6. Transzporttulajdonságok vizsgálata membránok segítségével
 7. Retroreflektív fedélzeti kijelző rendszer vizsgálata
 8. Tranziens folyamatok vizsgálata atomerő mikroszkópiával folyadék közegben
 9. Akuszto- és elektrooptikai eszközök kifejlesztése femtoszekundumos lézeralkalmazásokhoz
 10. Femtoszekundumos impulzusok alakformálása
 11. Erősen ötvözött acélok mágneses tulajdonságainak változása hosszú használat során
 12. Nagyfrekvenciás elektromos jelek párhuzamos feldolgozása Parallella hardveren a 16 RISC magos Epiphany co-processor felhasználásával.

MSc diploma témák

 1. Beültethető lencsék optikai tulajdonságainak mérésére szolgáló interferometrikus mérési elrendezés fejlesztése
 2. Fourier transzformációs interferométer szabályozott magfúziós kísérletekhez (MTA Wigner FK RMI,1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.)
 3. Biológiai jelzőrendszerek és harmadik generációs napelemek: félvezető nanokristályok vizsgálata modern számítógépes módszerekkel
 4. Szobahőmérsékleten működő szilárdtest kvantumbitek keresése modern számítási módszerekkel
 5. Transzporttulajdonságok vizsgálata membránok segítségével
 6. Nanostrukturált rétegek és tömbi anyagok optikai tulajdonságainak vizsgálata
 7. Retroreflektív fedélzeti kijelző rendszer vizsgálata
 8. Akusztooptikai elvű lézermikroszkóp fejlesztése
 9. Femtoszekundumos lézeres anyagmegmunkálás alkalmazása emberi szem optikai hibáinak javítására
 10. Erősen ötvözött acélok összetételbeli és szerkezeti változásai hosszú használat során
 11. Nagyfrekvenciás elektromos jelek párhuzamos feldolgozása Parallella hardveren a16 RISC magos Epiphany koprocessor felhasználásával.

PhD diploma témák

 1. Széndioxid-szenzor és monolit fényforrás intelligens fluorométerbe integrálásának komplex vizsgálata
 2. Félvezető nanoszerkezetek vizsgálata atomi szintű számítógépes szimulációval
 3. Felületi vékonyrétegek szerepének tanulmányozása a fémekben történő hidrogén oldódására nézve
 4. Félvezető, fém és dielektrikum nanoszerkezetek nem-konvencionális optikai tulajdonságainak vizsgálata
 5. Optoelektonikai eszközök kifejlesztése femtoszekundumos lézeralkalmazásokhoz
 6. Akusztooptikai elvű lézermikroszkóp fejlesztése
 7. A felületi érdesség (elsősorban fémek) optikai elven történő mérésének vizsgálata
 8. Erősen ötvözött acélok szerkezeti változásainak követése mágneses módszerrel
 9. Attoszekundumos fényvezérelt elektronika
 10. Termokompressziós kötés létrehozása vákuumban alacsony hőmérsékleten
© Terv: Molnár István, Megvalósítás: Sólyom Dániel (Diamondsoft BT.)