A tanszék Oktatás / Hallgatóknak Kutatás Berendezések Publikációk Együttműködések Letöltések Hírek

Oktatási tevékenység

Alapképzés«»Szakirányú «»Akkreditált tárgyak«»PhD«»Mérések

Alapképzés

Fizikus hallgatók számára

 • 1 félév optika
 • 3 félév fizika laboratóriumi gyakorlatok
 • 1 félév kísérleti fizika
 • 2 félév programozás
 • 1 félév elektrodinamika alapjai

Villamosmérnök hallgatók számára

 • 2 félév kísérleti fizika, BsC
 • 1 félév elméleti fizika, MsC (kvantummechanika és szilárdtestfizika)
 • 1 félév mérnöki kémia
 • 1 félév alkamazott szilárdtestfizika

Vegyészmérnök hallgatók számára

 • 1 félév anyagjellemzés
 • 1 félév fizika környezetmérnököknek

Gépészmérnök hallgatók számára

 • 2 félév fizika
 • 2 félév alkalmazott lézertechnika
 • 1 félév lézerfizika

Szakirányú képzés

 • Fizikai problémák megoldása
 • Fizikai Optika
 • Lézerfizika
 • Optikai anyagok és technológiák
 • Optikai rendszerek tervezése
 • Optikai jelfeldolgozás
 • Interferencia
 • Kristályfizika
 • Kvantumelektronika
 • Spektroszkópia
 • Optoelektronikai eszközök
 • Szilárdtestek tulajdonságai
 • Mikroszkópia
 • A biofizika alapjai
 • Felületek fizikai kémiája
 • Felületfizika
 • Félvezetőfizika
 • Diffúzió szilárdtestekben
 • Vákuumfizika és -technika
 • Elektron- és ionoptikák
 • Az anyagtudomány kísérleti módszerei
 • Atomi szintű számítógépes szimuláció
 • Fényemisszió és fényforrások
 • Mikro- and nanotechnológiák
 • Alkalmazott plazmafizika
 • Szakmailag irányított egyéni tanulmányok (1 Félév BSc - 3 félév MSc)

Akkreditált tárgyak adatlapjai

Az alábbi linkek nyitják és csukják az adatlapok listáját, amelyekről az adatlapok letölthetőek.


PhD képzések

 • 2 félév optika és kvantumoptika
 • 1 félév alkalmazott szilárdtestfizika
 • 2 félév felületfizika
 • 1 félév lézerfizika
 • Szakmailag irányított egyéni tanulmányok (6 félév)

Specializációkat kínálunk a fizikai optika, felületfizika és környezetvédelem területén. (ld. még a kutatási területeket!) Ebben a programban több, mint 120 hallgató vett részt akik közül 52 szerezte meg a PhD fokozatot az elmúlt 10 évben.


Hallgatói mérések

 • Koherens optikai jelfeldolgozás
 • Lézerdióda
 • Optikai hullámvezető
 • Akusztooptikai szűrő
 • Elektronsugaras litográfia
 • Optikai rács
 • CD lemezjátszó fej
 • Lézeres rezgésmérő
 • CO_2 lézerek orvosi alkalmazásai
 • CO_2 lézerek ipari alkalmazása
 • Akusztooptikai fénydiffrakció
 • Optikai heterodin detektálás
 • Lencsehibák vizsgálata sugárkövetés módszerével
 • Gammasugárzás abszorpciója, folyadékszint tulajdonságainak vizsgálata és sűrűségmérés
 • Bétasugárzás abszorpciójának és visszaszóródásának vizsgálata, vastagságmérés
 • Magnetooptikai Kerr-szög mérése. Mágneses momentum mérése vibrációs magnetométerrel
 • Lock-in erősítő.
 • Félvezető optikai detektorok
 • Auger elektronspektroszkópia
 • Röntgen-diffrakció
 • Szekunder ion tömegspektroszkópia
 • CD-író-olvasó optikai rendszerének tesztelése
 • UV-látható és NIR spektrofotometria
 • Klorofill fluoreszcencia
 • ZnSe egykristály abszorpciós vizsgálata
 • Spektrofotométer: Hidrogén színkép, tiltott sáv
 • Hangolható festéklézer. Optikai sokcsatornás analizátor

Tantárgy információk itt

BSc szakdolgozat témák«»MSc diploma témák«»PhD témák


Szakmailag irányított egyéni tanulmányok

TDK, önálló laboratórium, szakmai gyakorlat, BSc szakdolgozat, MSc diplomamunka, PhD kutatási tevékenység fizikus, villamos-, vegyész- és gépészkari hallgatóknak.

További szakmai információk találhatóak az Atomfizika Tanszék 'Kutatás' lapján, illetve személyesen a témavezetőknél

A témavezetővel egyeztetve az alábbi témák bármelyikében lehetőség van TDK munkák elkészítésére is!

Témakiírások (részletekért kattintson a linkekre!)

BSc szakdolgozat témák

 1. Interaktív számítógépes szimuláció alapvető kvantumoptikai jelenségekhez
 2. Szilárdtestbeli kvantumbitek vizsgálata konfokális mikroszkóppal kombinált optikailag detektált mágneses rezonancia módszerrel
 3. Szilárdtestbeli egyfoton-források és kvantumbitek elméleti vizsgálata
 4. Fluoreszcens festékek felületanalitikai minősítése
 5. Erősen ötvözött acélok mágneses tulajdonságainak változása hosszú használat során
 6. Nanomechanikai tulajdonságok meghatározása atomerő mikroszkópiával
 7. Femtoszekundumos impulzusok alakformálása
 8. Akuszto- és elektrooptikai eszközök kifejlesztése femtoszekundumos lézeralkalmazásokhoz
 9. Nagy hatótávolságú Lidar berendezések működése, paraméteri összehasonlítása
 10. Optikai gépjármű-kijelző (Head-Up Display) kutatás-fejlesztése
 11. Nagyfrekvenciás elektromos jelek feldolgozása és kategorizálása MATLAB-bal

MSc diploma témák

 1. Alapvető kvantumbiológiai jelenségek elméleti és kísérleti vizsgálata
 2. Bioszenzorikai vékonyrétegek nagyérzékenységű optikai vizsgálata (Dr. Petrik Péter, DSc, MTA EK Fotonika Laboratórium vezetője)
 3. Az emberi szemben fellépő fényszórás vizsgálatára alkalmas kvantitatív és objektív mérőkészülék fejlesztése
 4. Szilárdtestbeli kvantumbitek vizsgálata konfokális mikroszkóppal kombinált optikailag detektált mágneses rezonancia módszerrel
 5. Transzporttulajdonságok vizsgálata membránok segítségével
 6. Erősen ötvözött acélok összetételbeli és szerkezeti változásai hosszú használat során
 7. Kivetítő rendszerű gépjármű-kijelző (Head-Up Display) kutatás-fejlesztése
 8. Ultrarövid lézerimpulzusok által dielektrikumokban indukálható áram vizsgálata
 9. Femtoszekundumos lézeres anyagmegmunkálás alkalmazása emberi szem optikai hibáinak javítására
 10. Anyagok extrém terahertzes térben (Diplomamunka témakiírás az Atomfizika Tanszék és a Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete valamint az MTA-PTE Nagy Intenzitású Terahertzes Kutatócsoportja együttműködésében)
 11. Kvantumoptikai alapjelenségek vizsgálata
 12. Polarizációtartó ultragyors szállézer fejlesztése a közeli infravörös tartományban
 13. Nemlineáris hullámterjedés szimulációja polarizációtartó optikai szálakban

PhD diploma témák

 1. Széndioxid-szenzor és monolit fényforrás intelligens fluorométerbe integrálásának komplex vizsgálata
 2. Félvezető nanoszerkezetek vizsgálata atomi szintű számítógépes szimulációval
 3. Felületi vékonyrétegek szerepének tanulmányozása a fémekben történő hidrogén oldódására nézve
 4. Félvezető, fém és dielektrikum nanoszerkezetek nem-konvencionális optikai tulajdonságainak vizsgálata
 5. Optoelektonikai eszközök kifejlesztése femtoszekundumos lézeralkalmazásokhoz
 6. Akusztooptikai elvű lézermikroszkóp fejlesztése
 7. A felületi érdesség (elsősorban fémek) optikai elven történő mérésének vizsgálata
 8. Erősen ötvözött acélok szerkezeti változásainak követése mágneses módszerrel
 9. Attoszekundumos fényvezérelt elektronika
 10. Termokompressziós kötés létrehozása vákuumban alacsony hőmérsékleten
© Terv: Molnár István, Megvalósítás: Sólyom Dániel (Diamondsoft BT.)